معرفی انواع قالی و فرش در تاریخ ایران

اوج هنر فرش بافی در زمان سلطنت خاندان صفویه بوده است که البته فرشهای دوران صفویه را می توان متعلق به دو گروه زمانی دانست

معرفی انواع قالی و فرش در تاریخ ایران

اوج هنر فرش بافی در زمان سلطنت خاندان صفویه بوده است که البته فرشهای دوران صفویه را می توان متعلق به دو گروه زمانی دانست:

·        اول: قالیهای بافته شده در دوران سلطنت شاه اسماعیل وشاه طهماسب كه به "شاه طهماسبی" معروف است و خود مكتبی خاص دارد كه به همین نام شهرت یافته است. شاه طهماسب همواره به تشویق هنرمندان و قالیبافان و طراحان می­پرداخت و خود از هنر بهره داشت و حتی نوشته اند، رنگرزی می دانست و مستقیمأ طراحی می نمود و بافندگان را راهنمایی می­كرد. از این جهت در زمان پادشاهی او انواع صنایع ظریفه به ویژه قالی بافی راه ترقی پیمود و در طرح آن تغییرات كلی به وجود آمد. قالی­های ترنج­دار جانشین آن گروه از قالیهایی شد كه تا اواخر قرن 9 هجری در ایران بافته می شد، و بعداً به طرح مغولی و تیموری شهرت یافت. علاوه بر قالی­های ترنج­دار در این دوره بافتن قالی­هایی با طرح حیوان و شكارگاه متداول شد.

·  دوم: قالی­های بافته شده در زمان شاه عباس كه به مكتب " شاه عباسی" معروف است. در این دوره با اغتنام فرصت از وجود هنرمندان عصر نقش­های جدید، به ویژه با استفاده از اسلیمی ها و گل­های مخصوص به وجود آمد.

 برخی طرحهای قالی در مكتب شاه عباسی عبارتند از: 1 – طرح ترنج­دار یا لچك ترنج/
2 – طرح شكارگاه  / 3 – طرح درختی  / 4 – طرح گلدانی.

اینك با توجه به سهولت ایجاد ارتباط بین هنرمندان نقاط مختلف و پیشرفت تكنیك طراحی و نقش پردازی، فرش همگام با سایر هنرها و صنایع مردمی رو به تكامل رفته است، طرح­های محلّی به نقاط دیگر برای بافت فرستاده می­شود و هنرمندان از نتایج تجربیات دیگر همكاران خویش
با خبر می­گردند. وسایل كار طراحی پیشرفت نموده و تكنیك جدید به كمك هنرمندان آمده و ایشان به مهارت در تهیه و تكثیر طرح­های خود اقدام می­كنند.

این مقاله در طبقه بندی فرش در تاریخ ثبت شده است

نظر کاربران در زیر آمده است

  • در حال حاضر نظری ثبت نشده است

نظر خود را ثبت کنید

ثبت نظر